naar de homepage

Kunstprojecten voor instellingen

De sociaal-culturele projecten van XL ARt~WORKS richten zich op het samenbrengen van groepen mensen. Mensen die elkaar in de regel niet zomaar ontmoeten.
Tijdens deze projecten stimuleren wij deelnemers hun denken te stretchen en na een kennismaking samen creatieve activiteiten te ondernemen.

Onze projecten:

Neem contact op voor de mogelijkeden voor uw instelling →

Voorbeeldproject: Welkom in het Rijk van Jaren

Amateurkunstenaars brengen ouderen in beeld

Welkom in het Rijk van Jaren brengt amateurkunstenaars en ouderen bij elkaar.
Ouderen beschikken vaak over bijzondere levensverhalen: ze zijn letterlijk rijk van jaren. Helaas blijft veel van deze rijkdom onontdekt. Eenvoudigweg omdat er niet meer naar gevraagd wordt. De amateurkunstenaar doet dit wel en brengt het leven van 'zijn of haar' oudere in beeld. De oudere vindt een luisterend oor en wordt gestimuleerd om zelf alsnog of opnieuw creatief actief te worden.

Dit project is in samenwerking met Jenny de Bode en CreaSense tot stand gekomen.

Pilot in Warmond

In het voorjaar van 2010 is de pilot van dit project gestart in Psychogeriatrisch Centrum Mariënhaven in Warmond. Aan de pilot nemen ruim 20 amateurkunstenaars en 25 bewoners deel. Verzorging en familie worden zo intensief mogelijk bij het project betrokken.

Expositie

De eindexpositie van het project (met ruim 100 werken) vindt plaats van 12 september t/m 13 oktober 2010. Adres: Mgr. Aengenentlaan 1, Warmond.

De expositie is te bezichtigen van 0.900-17.00 uur. Toegang gratis.

Het project wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Bekijk alle foto's